תקנון ותנאי שימוש באתר

תקנון ותנאי שימוש באתר

תנאי השימוש באתר

אתר www.buy-visa.com  (להלן: "האתר") באמצעות חברת קבוצת גרויסר אינטרנשיונל בע"מ (ח.פ. 516284601) (להלן: "מפעילת האתר") מציע שירותי תרגום מסמכים, הגשתם לשגרירות וקביעת מועד לראיון, כל זאת לצורך הוצאת ויזה לארצות הברית, (להלן: "השירות") עבור כל מי שיוצר קשר לקבלת שירות באתר ו/או כל מי שמשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המופיע בו (להלן: "המשתמש") בכפוף להבהרות ולתנאים להלן:

 • השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. 
 • על ידי שימוש ו/או ביקור באתר, המשתמש מאשר ומסכים לכל תנאי השימוש המפורטים לעיל בתקנון זה וכן ב – "תקנון השירות" המפורסם באתר בכתובת www.buy-visa.com   (להלן: "תנאי השימוש").
  אם המשתמש אינו מסכים לתנאים אלו הוא מתבקש לא להשתמש באתר. 

כשרות משפטית לקבל את תנאי השימוש, התקנון ותנאי השירות

תנאי השימוש, תקנון האתר ותקנון השירות מהווים כולם הסכם מחייב בין מפעילת האתר לבין המשתמש, על כן, המשתמש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שיש לו אישור של אפוטרופסיו הטבעיים או אפוטרופוסים חוקיים אחרים, והוא מסוגל להיכנס/למלא באופן מלא את התנאים, החובות ההצהרות, המצגים המפורטים לעיל ולהלן במסגרת התקנון, תנאי השימוש והן תנאי השירות. 

תקנון האתר

מדיניות הפרטיות באתר

המידע הנאסף

ידוע למשתמש כי האתר עשוי לאסוף מידע מזהה אודותיו (המאפשר זיהויו במישרין או בעקיפין) וזאת באמצעות איסוף הפרטים הבאים הנחוצים לצורך קבלת השירות ובהתאם לדרישות השגרירות האמריקאית: 

שם פרטי ומשפחה, כתובת, טלפון, כתובת אימייל ופרטים נוספים הנדרשים לצורך מילוי הטפסים הנדרשים לצורך מתן השירותים השונים שבאתר. 

כמו כן, ידוע למשתמש כי במהלך ביקור בכל אחד מעמודי האינטרנט באתר, עשוי להיאסף מידע מסוים שאינו מאפשר זיהוי אישי (מידע גנרי אשר לא מזהה את המשתמש באופן אישי) כגון: סוג הדפדפן, סוג של מערכת ההפעלה ושם ספק האינטרנט של המשתמש.

במקרה של העברת פרטי תשלום בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב, האתר משדר את המידע אודות כרטיסי האשראי לספקי שירות לצורך עיבוד העסקאות המבוצעות באתר ואינו שומר מידע זה בשרתים שלו.

שימוש במידע וחשיפתו

האתר ישתמש במידע שהמשתמש מספק לו למטרות אותן אישר המשתמש, לרבות מידע שנדרש לצורך הגשת בקשות לרשויות המוסמכות ו/או לשגרירות ארה"ב לצורך מתן השירותים באתר, לרבות מידע שהועבר באמצעות תוכנות מסרים מיידיים בין הלקוח ובין נציגי האתר, במסגרת קבלת השירות. 

בנוסף, בעלי האתר עשויים לשלוח למשתמש, הצעות באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או תוכנות של מסרים מיידיים, לרבות ב-'ווטסאפ', במסגרתן יוצע למשתמש מידע שבעלי האתר חושבים שהמשתמש עשוי לגלות בו עניין, לרבות, אך לא רק, מידע פרסומי, הצעת הטבות שונות. 

במידה שהמשתמש מעוניין שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי אותו סיפק לרבות הכללה ברשומות תפוצה (מבלי  לגרוע מדרכי הסרה נוספות הקבועות בכל דין), המשתמש יודיע על כך להנהלת האתר באמצעות הדרכים ליצירת קשר כפי שמופיעות באתר.   

שיתוף המידע האישי שמסר המשתמש

האתר אינו משתף פרטים אישיים של המשתמש עם צדדים שלישיים פרט למקרים הבאים: 

 1. למטרות אותן אישר המשתמש במפורש; 
 2. למטרות הנדרשות לצורך קבלת השירות;
 3. שיתוף בהסכמתו של המשתמש של מידע שאיננו נזכר בסעיף 1;
 4. לצרכי מחקר ו/או פילוח הנתונים על ידי האתר או מי מטעמו;
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ליחידם/לגופים/חברות עמם החברה המפעילה את האתר נמצאת בקשר המצריך העברת הנתונים לצורך תפעול שוטף ומתן השירות.  

במידה שהמשתמש ירצה שהאתר יפסיק לעשות שימוש במידע האישי שלו עם צדדים שלישיים, המשתמש מתבקש ליצור עם האתר באמצעות הדרכים ליצירת קשר כפי שמופיעות באתר.

ידוע למשתמש כי האתר משתף פעולה עם רשתות חברתיות והוא שומר לעצמו את הזכות להעביר, להמחות, למכור, לחלוק כל מידע מזהה אישי שהאתר אוסף או מקבל משירותי הרשתות החברתיות, ולספק גישה למידע אישי וכל מידע אחר אשר אינו מאפשר זיהוי אישי אודות המשתמש, שמקורו במחשב אישי, במכשיר נייד או כל מכשיר אחר של המשתמש. 

מידע משלים ממקורות נוספים

במסגרת השירות ולצורך הגשת בקשות שונות אל שגרירות ארה"ב, מעת לעת האתר משלים מידע אותו המשתמש שנמסר על ידו באמצעות אתר האינטרנט עם מידע שנמסר בשיחות טלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות מסרונים. כל אלו יהוו "מידע" לצורך תקנון זה. 

שימוש בקבצי COOKIES

האתר עושה שימוש בקבצי COOKIES כחלק משיפור חווית הגלישה על ידי שמירת העדפותיו של המשתמש.  יובהר כי השימוש בקבצי COOKIES אינו מספק לאתר מידע זיהוי אישי אלא מקום בו המשתמש בוחר לספק לאתר מידע זה.  

שימוש בנתוני "clickstream"

האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן נתונים טכניים וסטטיסטיים כגון: משך הזמן בו שהה משתמש בעמוד מעמודי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד החברה המפעילה את האתר יכולה לשפר ולהתאים את דפי האינטרנט בצורה טובה יותר לצרכי המשתמשים. 

יובהר כי האתר יכול לצבור את הנתונים הללו, אולם שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.

מחויבות האתר לביטחון/אבטחת מידע

לצורך אבטחת הנתונים והמידע שנמסרים על ידי המשתמש, ועל מנת לעשות במידע זה שימוש נכון כאשר המידע האישי של המשתמש מועבר לגורם שלישי, במסגרת מדיניות פרטיות זו, האתר פועל אל מול צד שלישי ומוודא כי יהיו לו את אמצעי האבטחה המתאימים, אך האתר איננו יכול להבטיח כי אותו גורם יעשה זאת, ולאתר אין כל אחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים שעשויים להיגרם למשתמש כתוצאה ממסירת המידע כאמור, והמשתמש, בקבלו הסכם זה, מצהיר כי הינו מודע ומסכים לכך.

שינויים/תיקונים במדיניות זו

צרכי האתר עשויים להשתנות עקב דרישות שגרירות ארה"ב וייתכנו אף התאמות טכנולוגיות. ולפיכך, האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים ממדיניות זו בכל עת. אם יהיה צורך להשתמש במידע מזהה אישי של המשתמש באופן השונה מהמפורט במדיניות זו, האתר יבצע את השינויים הנדרשים במדיניות זו, בהתאם לכך.

מובהר כי המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר פרסום העדכונים במדיניות זו, משמעותו שהמשתמש אישר תיקונים/שינויים/עדכונים אלו.

זכויות קניין רוחני  

כל הזכויות באתר שמורות למפעילת האתר ו/או לכל גורם הקשור אליה

בהתאם, התכנים באתר, לרבות יצירות, גרפיקה, תמונות, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה קטעי וידאו, שמות המופיעים באתר, מהווים רכושה (או מצויים תחת שימוש בהרשאה) של מפעילת האתר.

שחזור ושימוש של ובכל תוכן מהאמורים לעיל על ידי המשתמש, הינו אסור בהחלט אלא אם כן, ניתנה לו הרשאה ספציפית מטעם מפעילת האתר מראש ובכתב. כל שימוש ללא היתר עלול להפר חוקי/הוראות זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוקי פרטיות ופרסום ו/או חקיקה/ תקנות תקשורת של מדינת ישראל ושל חוקים בינלאומיים ואמנות בינלאומיות.

סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים, אשר מופעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של מפעילת האתר ו/או של כל גורם הקשור אליה, ובין אם לאו, וגם סימני המסחר של אחרים, הינם שייכים למפעילת האתר במלואם.

 אין לראות בכל תוכן הכלול/המופיע באתר כהרשאה ישירה או משתמעת או בדרך אחרת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר, ללא אישור מראש ובכתב של מפעילת האתר וכל הזכויות בהקשר זה ולאמור לעיל שמורות למפעילת האתר. כל שימוש בתכנים ו/או בזכויות ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על המשתמש לדעת, כי מפעילת האתר רואה בקניין הרוחני שלה כאחד הנכסים המרכזיים ביותר שלה והיא לא תהסס לפעול ולאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.

המשתמש מסכים לא לעשות שימוש, או לבצע העתקה או הפצה של התוכן באתר שלא הותר במפורש בתקנון זה, לרבות: כל שימוש, העתקה או הפצה שלו, לכל מטרה מסחרית. יובהר כי כאשר המשתמש “מוריד” או "מדפיס" צילום/העתק של תוכן מהאתר, לשימושו האישי, המשתמש מחויב לשמור על זכויות היוצרים ולכבד את כל ההוראות הנוגעות לקניין הרוחני של מפעילת האתר ו/או של כל צד ג,’ כאמור בתקנון זה ולפי כל דין.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

לנוחות המשתמש, האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים שעימם יוכל המשתמש ליצור קשר ו/או “להוריד” חומרה או תוכן. אלא אם צוין אחרת, אתרים מעין אלו של צדדים שלישיים  ותוכן  או  חומרה  מעין  אלו  מסופקים  על  ידי  חברות  שאינן  שייכות /מקושרות/מאוגדות/ מסונפות/כלולות עם מפעילת האתר. מפעילת האתר ו/או כל גורם הקשור אליה, אינה תומכת או מייצגת או אחראית בנוגע לאתרים הנ"ל ולכל תוכן הנכלל בה. מובן כי למפעילת האתר אין כל שליטה בדבר תנאי השימוש באתרים האמורים, והיא מתנערת מכל אחריות בכל הנוגע לתוכן מדיניות הפרטיות או ההתנהלות באתרים של צדדים שלישיים והיא אינה מייצגת/אינה מתחייבת באשר לאמינות התוכן או בנוגע להיבטים אחרים של המידע הכלול/המוצג באתרים של צדדים שלישיים.

בהתאם לכך, האתר ממליץ למשתמש להיות מודע לכך שכאשר הוא עוזב את האתר לטובת אתרים אחרים עליו לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות בכל אתר שהוא מבקר בו.

פיצוי ושיפוי 

בהחלטתו לגלוש באתר, המשתמש מסכים מראש ומתחייב בזאת להגן, לשפות ולפצות את מפעילת האתר, ו/או כל גורם/תאגיד הקשור אליה, דירקטורים, נושאי משרה, עובדים/סוכנים/ נציגים ו/או כל מי מטעמה, בגין כל טענה, נזק, חובות, הפסדים, התחייבויות, עלויות / חוב והוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט( הנובעים מאחד או יותר מן המקרים הבאים:

 1. מהשימוש של המשתמש באתר ומהגישה לאתר.
 2. הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על ידי המשתמש.
 3.  כאשר המשתמש הפר זכות של צד שלישי לרבות אך לא רק זכות יוצרים, זכות קניינית  (לרבות קניין רוחני) או הזכות לפרטיות.

האמור יעמוד למפעילת האתר וכל גורם הקשור אליה, ביחס לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביחס לאופן השימוש של המשתמש באתר.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

פתיחת צ'אט
1
צריך עזרה?❓
שלום!
נשמח לעזור בצ'אט לכל שאלה!
דילוג לתוכן